www.crosfhocail.ie

réitigh agus freagraí na bpuzal ar fad

Crosfhocal na nÓg 77, Crosfhocal fásta 72, cuardach focal #72 ’éisc’

14–9-2020

Crosfhocal na nÓg 77

Trasna

2 Bád (4)

5 Caint fhoirmeálta ag ócáid (5)

6 Tuairim, smaoineadh (6)

7 Á áit i rás a bhuann an cré umha (4)

8 Pléascadh, bladhm(5)

10 Deireadh an tsaoikl (3)

13 I dtreo, chuig (4)

14 Iontach, preab, mistéir (6)

15  Cuid, roinnt (5)

16 Greamaíonn sé rudaí le chéile (4)

Síos

1 Áit a thagann uisce inólta as an talamh(5)

2 Focail i ndár (5)

3 Caoineadh (3)

4 Iíosa beag adhmáid a lasann an tine (5)

9 Focail curtha le ceol (6)

10 Ag maireachtáil, lán de bheatha (3)

11 Capall fireann (5)

12 Mí Lúnasa, an t-_____ mí (5)

14 Caith bia (3)

Crosfhocal Fásta: 72

trasna

4 Spás idir dhá rud (6)

6 Deifir, cuairt ghasta (6)

7 Mullach (4)

8 Tús a chur (9)

11 Scéal nó radharc a chuireann fonn gáire ort (6)

13 Rian, lorg (4)

14 Gléas scríobhtha (5)

15 Buail ar dhoras… doras 6 Sráid Fhearchair b’fhéidir (4)

16 Cuir scian nó claíomh ann (2)

18 Séimh, maol (5)

19 Nach bhfuil salach (4)

22 Ceangail idir cnámha an choirp (3)

23 Polasaí (7)

24 Fuaim bhrón - nó sásaimh (4)


Síos

1 Casóg, cóta (6)

2 Dóigh, bealach (4)

3 Gliú, greamaíonn sé rudaí le chéile (4)

4 Drúmaí láimhe Éireannacha (8)

5 Sé phingin (4)

9 Eagrán, insint (6)

10 An nóiméad seo (5)

12 An méid lena ndéantar tomhas, nó suimiú i máta (5)

14  Ainmhí mara, coimhead a chruba agus phionsúir ar an trá (6)

15 Éan - a ghoideadh uait b’fhéidir (3)

17 Láthair (3)

20 Traam tapaidh i mBaile Átha Cliath? (4)

21 Litir a chur os comhair litreach eile sa Ghaeilge (4)

22 Daoine, aicme(3)

Cuardach Focal: 75 - éisc

aimsigh na focail:

breac, bradán, liús, faoitín, sól, 

colmóir, trosc, tuinnín, ronnach, 

doingean, scadán, cadóg, carbán, 

bran, glasán, mangach, gustún, péirse